Onkraj v gibanju – pogovor Naša prihodnost Onkraj

sreda, 19. oktober 2022 ob 17.30, Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana

Ob izteku skupnostnega vrta Onkraj gradbišča ter sklepnem presajanju dreves in drugih rastlin, ki so v zadnjih 12 letih tam rastli, vas vabimo na pogovor o unikatni »začasni« rabi in skupnostni ožitvi mirujočega gradbišča ter trajnih posledicah in učinkih, ki segajo daleč onkraj.

O tem, kaj se obeta na zemljišču, kjer je 12 let potekal prostorski, ekološki in skupnostni eksperiment Onkraj gradbišča, kako ohraniti pri življenju, kar je dobrega, in graditi boljše mesto, tudi izhajajoč iz obstoječih kvalitet prostora, ter o potrebi po raznolikih zelenih prostorih v mestu bomo razpravljali z gosti:

Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka, IPoP
Gaja Mežnarić Osole/Danica Sretenović, Krater – ustvarjalni laboratorij
Tanja Gašperšič / Zala Likavec Perovšek, Javni stanovanjski sklad MOL
Martin Tomažič, udeleženec Onkraj gradbišča in arhitekt
Urška Jurman/Polonca Lovšin, KUD Obrat

Čeprav se prostorski, ekološki in skupnostni eksperiment Onkraj gradbišča poslavlja – tudi s slovesnim zbornikom Onkraj vrtičkov –, izkušnje, prakse in védenja ostajajo. Ob podnebni in okoljski krizi je vse bolj jasno, da morajo mesta zagotoviti dostopnost zelenih površin in biti vključujoča, tudi za (ne)človeške »druge«. In prav zato je skrajni čas, da oblikujemo politike in institucionalne prakse, ki temeljijo tudi na uspešnih pilotnih projektih in krepijo ter širijo na novo vznikle vrednosti.
Pogovor bo moderirala novinarka Kristina Božič.

Onkraj v gibanju KUD Obrat je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j. s. ali projektnih partnerjev. Projekt je podprla tudi Mestna občina Ljubljana.

Objavljeno v Novice | Komentiraj

Onkraj v gibanju – postanite skrbnik_ca rastlin

Ob izteku skupnostnega vrta Onkraj gradbišča ter sklepnem presajanju dreves in drugih rastlin vas vabimo, da postanete skrbnik_ca rastlin, ki so tam rastle zadnjih 12 let.

Nas vas čakajo: mladike dreves, zelišča, jagode, maline, cvetlice, grmovnice, trajnice, …
Mesto prevzema: skupnostni vrt Onkraj gradbišča, Resljeva cesta 32–34, Ljubljana
Kdaj: četrtek, 13. 10. 2022, 16.00–18.00 / petek, 14. 10. 2022, 16.00–18.00 / sobota, 15. 10. 2022, 11.00–13.00
V primeru dežja termin odpade. Za prevzem rastlin prinesite: kose starega tekstila oz. oblačila ali sadilne posode.

Spomladi 2022 nas je Mestna občina Ljubljana (MOL) obvestila, da nam pogodbe o brezplačni začasni rabi zemljišča za novo sezono ne bo več podaljšala. Naknadno smo bili obveščeni, da je MOL sprejel predlog, ki smo ga oblikovali v sodelovanju z udeleženci Onkraj gradbišča in Mrežo za prostor junija 2021 kot pripombo na Dopolnjeni osnutek OPN: MOL naj ohrani lastništvo tega zemljišča in ga ne proda zasebnemu investitorju za novogradnjo. Žal so ob tem zavrnili naš predlog, da bi prostor, kjer je 12 let potekal prostorski, ekološki in skupnostni eksperiment Onkraj gradbišča in kjer so zrasla številna drevesa, ohranil kot javni park. Veseli pa nas, da je občina sprejela naš rezervni predlog: v kolikor MOL ne želi spremeniti namembnosti zemljišča, za katerega je predvidena gradnja, in na njem zagotoviti javni park, naj zaradi zagotavljanja dostopnejših stanovanj v mestu na lokaciji gradi Javni stanovanjski sklad (JSS) MOL. 12 let začasne in skupnostne rabe Onkraj gradbišča se tako izteka v trajnejši ureditvi, za katero si želimo, da bi bila tudi čim bolj trajnostna in skupnostno naravnana.

Del zaključnih akcij skupnostnega vrta Onkraj gradbišča je tudi presaditev izbranih večjih dreves v javni prostor mesta Ljubljane, ki ga izvajamo v sodelovanju z MOL.

Skupnostni vrt Onkraj gradbišča je bil intenzivna učilnica o vrtnarjenju kot praksi skrbi in o sobivanju – tudi z drugimi vrstami. S presaditvijo dreves in rastlin na druge lokacije te ideje dobesedno prenašamo onkraj našega skupnostnega vrta.

Veseli bomo, da postanete skrbnik_ca rastlin iz skupnostega vrta Onkraj gradbišča.

Onkraj v gibanju KUD Obrat je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j. s. ali projektnih partnerjev. Projekt je podprla tudi Mestna občina Ljubljana.

Objavljeno v Novice | Komentiraj

razstavi Onkraj 10 let – skupnostni vrt Onkraj gradbišča & Humus, UI in lepota propada

16. november–25. november 2021
projektni prostor Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina, Ljubljana
razstavi sta na ogled vsak delovnik: 12.00–18.00, med vikendom po naročilu na: obrat@obrat.org

Vljudno vabljeni na razstavo o več kot desetih letih delovanja skupnostnega vrta Onkraj gradbišča ter razstavo o lepoti humusa in prsti.

Onkraj 10 let – skupnostni vrt Onkraj gradbišča
avtorska skupina: KUD Obrat (Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič)

Projekt, ki se je začel leta 2010 v okviru festivala Mladi levi zavoda Bunker, spodbuja urbano vrtnarjenje v najširšem pomenu ter aktivnejšo vlogo prebivalcev pri načrtovanju, urejanju in soupravljanju mesta. V sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi smo pobudniki (KUD Obrat) mirujočo gradbeno jamo spremenili v živ skupnostni vrt, ki se je v več kot desetih letih na različne načine spreminjal, obnavljal in prilagajal; kot »vrt v gibanju« tudi samozaraslim drevesom, ki so prerastla gredice in Onkraj gradbišča preobrazila v »gozdnat vrt«.

10 let je za projekt začasne rabe in skupnostno pobudo dolga doba, ki jo razstava strne in povzame: skupnostni vrt Onkraj gradbišča je vseskozi predvsem intenzivna učilnica, ne le o vrtnarjenju, temveč predvsem o sobivanju – med udeleženci, med ljudmi in drugimi živimi vrstami, med skupnostnim vrtom ter sosesko in mestom.

Del razstave tematizira negotovo prihodnost projekta, ki jo prinašajo načrti za gradnjo na lokaciji, kjer živi skupnostni vrt, in predstavlja drugačne možnosti za prihodnost te lokacije: ohranjanje in krepitev zelenega ter razvoj in soupravljanje tega zelenega mestnega prostora v sodelovanju s prebivalci.

10-letnico Onkraj gradbišča obeležujemo tudi s knjigo Onkraj vrtičkov: skupnostni vrt Onkraj gradbišča, ki bo izšla po razstavi.

Humus, umetna inteligenca in lepota propada – terenske beležke
avtor: Stefan Doepner
strokovna podpora: Robert Lisek (umetna inteligenca) in Julian Chollet (humus)

Razstava izhaja iz vrtnega poskusa o načinih obdelovanja prsti, ki humus in s tem prst bogatijo in ne izčrpavajo; poskus je Stefan Doepner izvedel od marca do septembra letos na skupnostnem vrtu Onkraj gradbišča. Na razstavi lahko Doepnerjevo obravnavo zbranih podatkov in gradiv odčitavamo v različnih medijih in materialih. Pri obdelovanju posnetkov prsti je bila deloma uporabljena tudi umetna inteligenca za prepoznavo živali, rastlin in vzorcev oz. struktur v prsti.

Projekt izhaja iz problematike izčrpavanja prsti v razvitem delu sveta prevladujočih oblikah kmetijstva, pomen česar je v času podnebnih sprememb in upada biodiverzitete vse večji. Z vrtnim poskusom in razstavo želimo osvetliti možnosti boljših praks obdelovanja zemlje, pri tem pa pozornost usmeriti na lepoto humusa in prsti.

Razstava se z umetniškimi terenskimi beležkami osredotoča na pogled od znotraj in od blizu v strukture prsti in življenja v njej.

Zaradi epidemioloških razmer otvoritve ne bomo organizirali. Ogled razstav je mogoč ob izpolnjevanju vsaj enega od PCT pogojev.

Produkcija: KUD Obrat
Partner: Cirkulacija 2
Podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Foto (Onkraj gradbišča): Drago Kos (2012), Toni Poljanec (2019)

Objavljeno v Novice | Komentiraj