razstavi Onkraj 10 let – skupnostni vrt Onkraj gradbišča & Humus, UI in lepota propada

16. november–25. november 2021
projektni prostor Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina, Ljubljana
razstavi sta na ogled vsak delovnik: 12.00–18.00, med vikendom po naročilu na: obrat@obrat.org

Vljudno vabljeni na razstavo o več kot desetih letih delovanja skupnostnega vrta Onkraj gradbišča ter razstavo o lepoti humusa in prsti.

Onkraj 10 let – skupnostni vrt Onkraj gradbišča
avtorska skupina: KUD Obrat (Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič)

Projekt, ki se je začel leta 2010 v okviru festivala Mladi levi zavoda Bunker, spodbuja urbano vrtnarjenje v najširšem pomenu ter aktivnejšo vlogo prebivalcev pri načrtovanju, urejanju in soupravljanju mesta. V sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi smo pobudniki (KUD Obrat) mirujočo gradbeno jamo spremenili v živ skupnostni vrt, ki se je v več kot desetih letih na različne načine spreminjal, obnavljal in prilagajal; kot »vrt v gibanju« tudi samozaraslim drevesom, ki so prerastla gredice in Onkraj gradbišča preobrazila v »gozdnat vrt«.

10 let je za projekt začasne rabe in skupnostno pobudo dolga doba, ki jo razstava strne in povzame: skupnostni vrt Onkraj gradbišča je vseskozi predvsem intenzivna učilnica, ne le o vrtnarjenju, temveč predvsem o sobivanju – med udeleženci, med ljudmi in drugimi živimi vrstami, med skupnostnim vrtom ter sosesko in mestom.

Del razstave tematizira negotovo prihodnost projekta, ki jo prinašajo načrti za gradnjo na lokaciji, kjer živi skupnostni vrt, in predstavlja drugačne možnosti za prihodnost te lokacije: ohranjanje in krepitev zelenega ter razvoj in soupravljanje tega zelenega mestnega prostora v sodelovanju s prebivalci.

10-letnico Onkraj gradbišča obeležujemo tudi s knjigo Onkraj vrtičkov: skupnostni vrt Onkraj gradbišča, ki bo izšla po razstavi.

Humus, umetna inteligenca in lepota propada – terenske beležke
avtor: Stefan Doepner
strokovna podpora: Robert Lisek (umetna inteligenca) in Julian Chollet (humus)

Razstava izhaja iz vrtnega poskusa o načinih obdelovanja prsti, ki humus in s tem prst bogatijo in ne izčrpavajo; poskus je Stefan Doepner izvedel od marca do septembra letos na skupnostnem vrtu Onkraj gradbišča. Na razstavi lahko Doepnerjevo obravnavo zbranih podatkov in gradiv odčitavamo v različnih medijih in materialih. Pri obdelovanju posnetkov prsti je bila deloma uporabljena tudi umetna inteligenca za prepoznavo živali, rastlin in vzorcev oz. struktur v prsti.

Projekt izhaja iz problematike izčrpavanja prsti v razvitem delu sveta prevladujočih oblikah kmetijstva, pomen česar je v času podnebnih sprememb in upada biodiverzitete vse večji. Z vrtnim poskusom in razstavo želimo osvetliti možnosti boljših praks obdelovanja zemlje, pri tem pa pozornost usmeriti na lepoto humusa in prsti.

Razstava se z umetniškimi terenskimi beležkami osredotoča na pogled od znotraj in od blizu v strukture prsti in življenja v njej.

Zaradi epidemioloških razmer otvoritve ne bomo organizirali. Ogled razstav je mogoč ob izpolnjevanju vsaj enega od PCT pogojev.

Produkcija: KUD Obrat
Partner: Cirkulacija 2
Podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Foto (Onkraj gradbišča): Drago Kos (2012), Toni Poljanec (2019)

Objavljeno v Novice | Komentiraj

Gozd, drevesa, ljudje

V soboto, 16. oktobra 2021, smo gostili gozdarja Antona Lesnika, s pomočjo katerega smo popisali drevesa na Onkraj gradbišču.

Na Onkraj gradbišču smo našteli 119 dreves: 115 samozaraslih in 4 posajena (1 češnja, 1 jablana, 1 mali jesen, 1 jelka) 19 različnih vrst in 1 neidentificirano: črni topol, črni bezeg, beli gaber, lipa, veliki pajesen, breza, tisa, gorski javor, Prunus-x, češnja, trepetlika, iva, mali jesen, rdeči bor, vrba, jablana, platana, črni gaber, jelka.

Srečanje smo nadaljevali s peko kostanja, pripovedko o človeku, ki je sadil drevesa, in pogovorom o sobivanju z drevesi in gozdom, ki ga je g. Lesnik sklenil: »Gozd lahko preživi brez človeka, človek pa brez gozda ne more.«

G. Tonetu se zahvaljujemo za strokovno podporo ter zanimivo in prijetno druženje ob ognju. G. Lesnik je univ. dipl. ing. gozd., spec. nege krajine in okolja, v upokoju. Je bivši predsednik in trenutno podpredsednik Pro Silva Slovenija, društva za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

Foto: Meta Breznik Bertoncelj in KUD Obrat

Objavljeno v Novice | Komentiraj

Za zeleno in vključujočo prihodnost – OPN pripomba

Mestni svet je na letošnji aprilski seji potrdil osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN), ki za lokacijo, kjer poteka Onkraj gradbišča, predvideva gradnjo. Člani KUD Obrat smo v sodelovanju z udeleženci Onkraj gradbišča oblikovali pripombe na sprejete spremembe, ki se nanašajo na prihodnost območja, v katerem leži skupnostni vrt Onkraj gradbišča.

Na lokaciji, kjer poteka skupnostni vrt Onkraj gradbišča, se je v zadnjih desetih in več letih samozaraslo veliko dreves različnih vrst. Prostor je postal pomemben zeleni otok v soseski, ki ji sicer primanjkuje zelenih površin (zlasti stanovanjskim blokom ob Kotnikovi). V času, ko smo priča vsakodnevnim vplivom podnebnih sprememb, je med ključnimi nalogami –  tudi mestnih uprav – blaženje njihovih učinkov ter prilagajanje nanje. Pretirano zgoščevanje pozidave v mestu, na škodo zelenih površin, ni prava smer razvoja.

Drevesa bistveno prispevajo k ohlajanju urbanih središč, čistijo zrak in zadržujejo vodo. Mestne zelene površine ob tem opravljajo tudi pomembno socialno funkcijo in na sploh izboljšujejo kvaliteto bivanja v mestih, kar se je s pandemijo covid-19 še dodatno potrdilo.

V luči zaostrenih podnebnih sprememb, pa tudi izkušenj pandemije, pozivamo MOL k varstvu in zagotavljanju javne zelene površine na tej lokaciji. Predvidena novogradnja ne more biti skladna z urbanističnim kriterijem ohranjanja bivalne kakovosti v obstoječih soseskah, prav tako ne sledi vodilu zagotavljanja zadostnih zelenih sistemov v tej soseski (ZUreP-2, 29. člen). Zgoščevanje soseske z gradnjo novega objekta ali več njih na tem območju (in to celo na parcelno mejo in do javne površine – peš cone ob Resljevi) zato ne more biti sprejemljivo.

Skupnostni vrt Onkraj gradbišča se je v 10 letih obstoja izkazal za zelo potrebno zeleno površino, ki zadovoljuje številne potrebe okoliških prebivalcev. Hkrati so lokalni prebivalci bistveno doprinesli k urejanju in skrbi za to zeleno površino, ki ima v soseski tudi pomembno povezovalno vlogo.

Z našo pobudo se ne zavzemamo za ohranitev skupnostnega vrta Onkraj gradbišča v sedanji obliki, saj se zavedamo, da je bil zamišljen kot začasna raba prostora. Je pa skupnostni vrt Onkraj gradbišča pokazal pomembnost zelene površine v tej soseski kot tudi pomen vključujočega načina načrtovanja, urejanja in upravljanja mestnega prostora – naj bo to vodilo tudi za nadaljnji razvoj tega območja. MOL predlagamo, da sosesko Tabor obravnava celovito in predvsem v okviru strnjenih stanovanjsko poslovnih stavb v bližini Masarykove, Kotnikove in Resljeve zagotovi javne zelene površine z drevjem, namenjene uporabi te skupnosti.

MOL pozivamo, da ohrani lastništvo na tej lokaciji, saj so nepremičnine oz. zemljišča v lasti MOL potrebna za zadovoljevanje osnovnih potreb in kvaliteto bivanja prebivalcev. Namesto da ga proda zasebnemu investitorju za novogradnjo, naj MOL ohrani zemljišče v javni lasti in omogoči, da bo ta zelena površina v prihodnje postala javno dostopna (trenutno jo obdajajo zaščitne gradbene ograje) in urejena na participatoren način.

V kolikor se MOL nikakor ne želi odpovedati novogradnji na tej lokaciji, predlagamo, da zaradi zagotavljanja dostopnejših stanovanj v mestu na tej lokaciji gradi Javni stanovanjski sklad MOL, pri tem pa v čim večji meri upošteva obstoječi kvaliteti tega območja: skupnostni vidik (na način zadružnih stanovanj) ter zelena površina (vključno z ohranjanjem obstoječih dreves v največji možni meri).


Povzeto po uradnem dokumentu Pripombe na Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

KUD Obrat in skupnostni vrt Onkraj gradbišča, 28. junij 2021

Objavljeno v Novice | Komentiraj